Turtle Wax száraz tapintású műanyagápoló 300ml

2.990 Ft

Elfogyott

Add to my Favorites Remove from my Favorites

Először jársz nálunk? Használd a hellocar15 kuponkódot 15% kedvezményért!

Rendeld meg 17:00 előtt és már másnap postára adjuk
Várható kiszállítási idő: 1-3 nap

12 000 Ft felett ingyenes kiszállítás

14 napos pénz-visszafizetési garancia

SKU: TW FG52801 Kategóriák: , Márka:

Leírás

A Turtle Wax belső műanyagápoló helyreállítja belső műanyag felületek eredeti állapotát. Használata egyszerű, biztonságos és nagyon hatékony az autó összes belső műanyag felületén. Por és zsírmentes, UV védelemmel ellátott felületeket hagy maga után.

 

 

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint
Aquatic Chronic 3 H412
A H mondatok teljes szövege: lásd a 16. szakaszt
2.2. Címkézési elemek
Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP] További feltüntetendő címkézésTovábbi feltüntetendő osztályozás
Figyelmeztetés (CLP) : –
Figyelmeztető mondatok (CLP) : H412 – Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP) : P102 – Gyermekektől elzárva tartandó. P273 – Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P501 – A tartalom / edény elhelyezése hulladékként összhangban a helyi / nemzeti előírásokkal.
EUH-mondatok : EUH208 – BENZISOTHIAZOLINONE -t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások
: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Egyéb veszélyek, amelyek nem vezetnek besoroláshoz
: Normál feltételek mellett nincsen.
PBT/vPvB ≥ 0,1% anyagokat tartalmaz, a REACH XIII mellékletének megfelelő értékelés alapján