Turtle Wax Bogár és Kátrány eltávolító folyadék 500ml

2.990 Ft

Availability: Készleten

Add to my Favorites Remove from my Favorites

Először jársz nálunk? Használd a hellocar15 kuponkódot 15% kedvezményért!

Rendeld meg 17:00 előtt és már másnap postára adjuk
Várható kiszállítási idő: 1-3 nap

12 000 Ft felett ingyenes kiszállítás

14 napos pénz-visszafizetési garancia

SKU: TW FG52784 Kategóriák: , Márka:

Leírás

A Turtle wax bogár és kátrányoldót úgy fejlesztették ki, hogy a legmakacsabb foltokkal is megküzdjön. A rendkívül hatékony tisztítószerek lebontják a rovar maradványokat, madárürüléket és a kátrányt. Egy úgynevezett előmosásként javasoljuk használni, a normál autósampon előtt, vagy egy adott szennyeződés eltávolítására.

 

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint
Eye Irrit. 2 H319
A H mondatok teljes szövege: lásd a 16. szakaszt
2.2. Címkézési elemek
Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP] További feltüntetendő címkézésTovábbi feltüntetendő osztályozás
Veszélyt jelző piktogramok (CLP) :


GHS07
Figyelmeztetés (CLP) : Figyelem
Figyelmeztető mondatok (CLP) : H319 – Súlyos szemirritációt okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP) : P102 – Gyermekektől elzárva tartandó. P264 – A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni. P280 – Szemvédő használata kötelező. P305+P351+P338 – SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P337+P313 – Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
UFI : 1G6M-G3T5-N00U-8X5K